System rejestracji czasu pracy w dzisiejszych firmach

W ostatnich latach coraz więcej firm decyduje się na wprowadzenie systemu rejestracji czasu pracy Takie rozwiązanie niesie ze sobą wiele korzyści.

Dawne metody

Od dekad do rejestracji czasu pracy były wykorzystywane papierowe listy obecności. Było to mało efektywne. Generowało konieczność zatrudniania dodatkowych osób do przetwarzania danych. Wpływało też na zwiększenie powierzchni biurowej potrzebnej na przechowywanie papierowej dokumentacji związanej z przetwarzaniem rejestru czasu pracy osób zatrudnionych. Stosowane metody były mało efektywne. Obecnie stosuje się coraz częściej nowoczesne systemy rejestracji czasu pracy, co bezpośrednio przekłada się na optymalizację działań związanych z obsługą spraw pracowniczych.

Wykorzystanie rejestratorów

W systemie rejestracji czasu pracy wykorzystuje się rejestratory, które skanują wejścia i wyjścia z firmy. Na podstawie informacji zebranych przez rejestratory tworzony jest rejestr pracy osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Jest to bardzo efektywne rozwiązanie, do którego przekonuje się coraz więcej firm. Mamy możliwość wykorzystania rejestratorów na kartę lub rejestratorów biometrycznych.

Który rejestrator wybrać?

Obecnie popularne są zarówno rejestratory na kartę jak i rejestratory biometryczne. Warto zaznaczyć, że w miejscach gdzie szczególnie zależy nam na bezpieczeństwie powinniśmy wykorzystywać rejestratory na dane biometryczne. Niebezpieczeństwo związane z wejściem na teren firmy czy danego pomieszczenia osoby niepowołanej jest wtedy znacznie ograniczone. Rejestratory biometryczne wykorzystują linie papilarne, skan twarzy czy oka. Nie ma więc możliwości wejścia przez osobę, której dane nie znajdują się w bazie danych.

Oszczędność czasu

Wykorzystanie w firmie systemu rejestracji czasu pracy przyczynia się do znacznej oszczędności czasu. Jest to bardzo przydatne rozwiązanie. Wiele zadań system wykonuje automatycznie. Nie ma więc potrzeby zatrudniania dodatkowych osób. Oszczędność czasu przekłada się również na oszczędność finansów.

Więcej informacji znajdziesz na stronie https://biosys.pl