Jak zbudowany jest zawór membranowy?

Każdy, kto kiedykolwiek stanął przed koniecznością dokładnego wyregulowania przepływu cieczy zadawał sobie pytanie, czy są dokładniejsze zawory do regulacji. Po krótkim researchu odkrywamy, że jak najbardziej istnieją takie zawory. Niestety, nie wszystkie nadają się do pracy agresywnych środowiskach, Niestety, przemysł chemiczny przeważnie jest agresywny. Nierzadko mamy tam do czynienia z bardzo mocnymi kwasami i zasadami które niszczą elementy naszej infrastruktury. A jak to jest z zaworem membranowym?

Zawory membranowe do pracy w trudnych warunkach

Zawory membranowe składają się z elastycznej membrany (najczęściej odpowiedniego polimeru) znajdującej się między trzpieniem a dnem korpusu. Dzięki odseparowaniu medium przepływającego (cieszy) od zaworu, całość jest odporna na przepływającą ciecz.

Podczas dokręcania zaworu, sprężysta membrana ugina się, powodując ograniczenie przepływu medium przez zawór. Zaletą wykorzystania zaworów membranowych jest możliwość sterowania elektrycznego za pomocą tzw. elektrozaworów. W przypadku ręcznego sterowania, do dyspozycji mamy pokrętło, które dociska membranę i zmniejsza światło przepływu cieczy.

Podział zaworów membranowych

Zawory membranowe można podzielić na:

  • Zawory przelotowe: tańszy typ zaworu. Pozbawione są centralnego wypustu (jazu), przez co membrana musi posiadać większą elastyczność, by zamknąć kanał przelotowy. Żywotność takich zaworów jest mocno ograniczona, niemniej nadają się do cieszy oleistych, gęstych, których przepływ łatwo jest zatamować.
  • Zawory jazowe: posiadają specjalną wypustkę w centralnej części, dzięki czemu membrana może być grubsza i cięższa. Stosuje się je do zaworów pracujących z wyższymi ciśnieniami lub płynami, które są rzadsze (gwarantują wyższą szczelność). Są niestety nieco droższe od zaworów przelotowych).

Do czego wykorzystuje się zawory membranowe?

Jak wspomniano, ze względu na separację cieczy od reszty zaworu, zawory te uważane są za hermetyczne, przez co wykorzystuje się je z powodzeniem np. w przemyśle spożywczym a także wszędzie tam, gdzie agresywna charakterystyka przepływającego płynu prowadziłaby do szybkiej degradacji konwencjonalnych zaworów. Zawory membranowe świetnie nadają się również do dokładnej regulacji przepływu – zwłaszcza w przypadku niewielkich ciśnień. Dokładność zwiększa się w przypadku sterowania elektrycznego. Parametry zaworów membranowych znajdziesz na stronie https://www.agru-frank.pl/produkty/armatura-tworzywowa/zawory-membranowe-52.html